Rekisteriseloste Terhin Helmi Henkilötietolaki (523/1999) 10​§

Rekisterinpitäjä Yhteyshenkilö

Terhin Helmi / koulutettu hieroja Terhi Tamminen Terhi Tamminen
terhii@terhinhelmi.fi
+358 40 5812801

Rekisterin nimi

Terhin Helmi asiakas/potilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käytetään hierontapalvelun potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja Terhin Helmen ja asiakkaan välistä viestintää varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin merkitään asiakkaan henkilötiedot; etu- ja sukunimi,osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, terveydentila; perussairaudet ja lääkitys, muut terveydelliset hierontaan vaikuttavat seikat, kuten raskaus ja sen kesto, hierontaan tulon syy, tutkimisessa havaitut seikat, hoidon toteutus ja ohjaus, hieronnan aikana havaitut ja asiakkaan kertomat hoitoon liittyvät asiat, työhön, harrastuksiin, liikkumiseen liittyvät asiat, joilla on merkitystä hoidon kannalta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan yhteydenotto, asiakastietolomake, alkuhaastattelu, hoidon aikana asiakkaalta saadut hoitoon liittyvät tiedot ja hierojan havainnot.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tiedot on tarkoitettu koulutetun hierojan käyttöön.
Tietoja luovutetaan viranomaisille lain sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina ja luovutuksesta ja sen perusteesta tehdään merkintä asiakasrekisteriin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin suojaus Asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa.

Laadittu Espoossa 1.2.2017, päivitetty 24.5.2018